برداشتی ازقرآن مجید
19 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آری تفسیر وبیان از آیات قرآنیکه هر چند آنرا بعنوان کتاب علمی به معنای اخص و اصطلاح امروزیش نمی دانیم باز ضمن طرح حقایقی از جهان آفرینش و مسائل مربوط به آن واصول زندگی انسانی به صدها قوانین کلی علمی در زمینه فیزیک، شیمی، زیست شناسسی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره می فرماید...لذا این امتیاز و ویژگی را داردکه هرفردی به نسبت درک و رشته تخصصی خود می تواند از آن بهره بگیرد